top of page

Kognitiv atferdsterapeut mnfkt

Kognitiv atferdsterapi - Ledertrening - Kurs og seminarer

Akutt lederstøtte - Management for hire

I dagens stadig skiftende og mindre kontrollerbare verden er klokt, tydelig lederskap og medarbeiderskap mer avgjørende enn noen gang. Én negativ kommentar i sosiale medier kan føre til viral spredning og true organisasjonens omdømme og overlevelse. Beslutningsprosesser har blitt både mer komplekse og tidskritiske, og flatere organisasjonsstrukturer krever daglige, kloke beslutninger fra alle nivåer.

 

Vi spesialiserer oss på å bygge robuste, trygge og rasjonelle ledere og organisasjoner med handlingskompetanse. Vi begynner med lederen og arbeider oss utover i organisasjonen, etablerer klare roller og fremmer samarbeid som kan håndtere endringer og utfordrende situasjoner. Våre kunder inkluderer både private og offentlige virksomheter over hele landet, samt enkeltledere som ønsker å styrke sin handlingskompetanse.

 

Vi tilbyr kognitiv atferdsterapi og veiledning for ledertrening, ledergruppeutvikling, teamutvikling og ved akutte organisatoriske kriser. I tillegg leverer vi kognitiv atferdsterapi til private som søker hjelp.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med å styrke ledelse og medarbeiderskap.

Om kognitiv terapi

Lavt stemningsleie, frustrasjon, sorg og tristhet kan reduseres og behandles i kognitiv terapi.

I kognitiv atferdsterapi prøver vi å få tak i de tankene som skaper problemer for oss. Bedring finner sted når vi kan endre eller modifisere de negative tankene som skaper negative følelser og handlinger. For å gjøre dette må vi identifisere og kartlegge de uhensiktsmessige tankene og bli oppmerksomme på sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Ingen kjenner oss bedre enn oss selv.

Samtalepartnerens oppgave er å stille undrende åpne spørsmål. Spørsmål som kan skape tvil om det som veisøkeren tror. Det er ikke slik at samtalepartneren vet hva veisøker bør tenke. Dette er den såkalte Sokratiske metoden. Bare veisøker kan forandre sine tanker. Han eller hun må reflektere og tenke over sine egne tanker.

 

Samtalene hos oss har basis i kognitiv atferdserapi med tillegg av LØFT, Motiverende Intervju MI og er en psykoedukativ metode for å skape dybdeprosessert refleksjon hos veisøker for valg av mulige veier videre. Vi kan si at vi "utdanner" veisøkeren til å behandle seg selv.

 

Metoden inneholder anerkjente modeller og skjemaer for refleksjon, diskusjon og avklaring av veivalg. Veisøker vil også mellom hver time få observasjonsoppgaver som tas opp neste timen. Det er alltid en agenda og målsetning for samtalene.

 

Kognitiv atferdsterapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har med aktiv erkjennelse, forståelse og undersøkelse å gjøre. Kognisjon er betegnelsen på den kontinuerlige bearbeidelsen av informasjon. Erkjennelse og forståelse får vi ved å bruke våre tanker. Kognitiv atferdsterapi er derfor en behandling hvor våre tanker og påfølgende atferd og konsekvenser av atferd blir gitt spesiell oppmerksomhet.

 

Erfaring viser at våre tanker spiller en betydelig rolle i utviklingen og opprettholdelsen av psykiske lidelser. Behandlingen dreier seg derfor om problemløsning og endring i tanker og handlemåter.

 

Den kognitive atferdsbehandling tar utgangspunkt i hva vi tenker, og hvorledes dette virker inn på våre følelser og våre handlinger. I behandlingen prøver vi å tenke over våre egne tanker for å få en bedre forståelse. Kognitiv atferdsbehandling er opptatt av den aktuelle situasjonen her og nå. Vi fokuserer på innlært tenkning fra barndommen som virker inn i dagliglivet. Kognitiv tilnærming kan nyttes i forhold til psykisk uhelse, som for eksempel angst, tvang, depresjon, dissosiering, og spiseforstyrrelser. Kognitiv atferdsbehandling kan også ofte kombineres med andre terapiformer.

 

Målsetning:

Hovedmålet i kognitiv atferdsbehandling er å få til forandringer i vårt tankemønster slik at vi får det bedre. For å få dette til vil en også fokusere på følelser og handlinger. Under samtalene prøver en å hjelpe veisøkeren til å kjenne igjen, problematisere og motvirke tanker som skaper problemer. I løpet av behandlingstiden prøver vi å bearbeide eventuelle grunnleggende problematiske tanker og erstatte dem med nye som fungerer bedre.

Hjem: About
Leaf

Vi er en aktiv medlemsbedrift av NFKT:

Norsk Forening for Kognitiv atferdsterapi (NFKT) er en ideell medlemsforening og et utdanningsinstitutt (NIKT).

 Vårt formål er å drive utdanning i kognitiv atferdsterapi og å være navet innenfor fagfeltet i Norge. Vi skal samle kunnskap og spre informasjon, og stimulere til forskning og fagutvikling.

NFKT ønsker å bidra til et bedre og lettere tilgjengelig helsetilbud for befolkningen, både som behandling og ulike former for selvhjelp. Gjennom våre etiske retningslinjer ønsker vi å bidra til at kunnskap om kognitiv atferdsterapi anvendes på en måte som viser respekt for individets verdighet og integritet og er basert på humanistiske og demokratiske idealer.

Kognitiv atferdsterapi betegnes også som kognitiv terapi, og inkluderer flere ulike kognitive og atferdsterapeutiske tilnærminger. Behandlingsmetoden er godt dokumentert og anbefales av helsemyndighetene for en rekke psykiske lidelser og for helseproblemer som vedvarende stressplager, smerter, utmattelse og søvnproblemer.

 

NFKT har rundt 1400 medlemmer, som er helsepersonell som har mottatt utdanning i kognitiv atferdsterapi, og årlig er rundt 1000 fagpersoner under utdanning. Vi får økonomisk støtte fra Helsedirektoratet til våre utdanninger.

 

NFKT er medlem av European Association for Behavioural and Cognitive Therapies  (EABCT).

NFKT utgir et fagtidskrift og nyhetsbrev.

 

NFKT arrangerer videreutdanninger over hele landet for psykologer og leger, og for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. Kandidatene har arbeidstilhørighet i psykisk helsevern for barn, unge og voksne, kommunehelsetjeneste, NAV, somatiske sykehus og rehabiliteringssentre samt private aktører.

Kontakt oss og timebestilling

Vi holder til i svært historiske omgivelser; Hafslund Hovedgaard, en tusenårig byhistorie og Sarpefossen som nærmeste naboer.  Selveste Olav den Hellige hadde "kontorer" akkurat her rundt år 1016!

 

Bussforbindelsen Glommaringen stopper rett utenfor, det er kort vei å gå fra sentrum og for de som kommer med bil er parkeringen gratis. For de som kommer via E6 er veien enkel.

 

Vår hyggelige resepsjon, kontorområder og koselige uteområde er viden kjent. Hafslund Kunnskapspark huser mange virksomheter med svært høy kompetanse og flere er ledende på sitt felt. Det du først vil legge merke til er stillheten, roen og atmosfæren i og rundt virksomhetene. En kvalitet i seg selv. Bygget er for øvrig tidligere hovedkvarteret til Hafslundkonsernet og bygget i 1936 i klassisk stil.

Statsminister Torps vei 1a, Hafslund Kunnskapspark ,1722 Sarpsborg

Telefon: +47 482 82 084

  • linkedin

Din forespørsel er sendt til

Samtalepartner Rune Brenna mnfkt

NY LOGO NFKT.PNG
bottom of page