top of page
Søk
  • Rune Brenna

Akutt lederstøtte for frustrerte ledere ved endringskriser og økende krysspress.


Akutt lederstøtte kan være svært nyttig i forbindelse med flere hendelser eller tilstander:


Ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser.


Operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand og er i fare for sykemelding.


Individer og grupper som akutt rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer.


Lederbistand i tverrfaglige konflikter og fastlåste samarbeidsproblemer.


Nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre jobbprognoser.


Individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer.


Ledere under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper.


Ledere under sterkt prestasjonspress og komplisert krysspress.


Ledere når endringens vind blåser, og tiden er svært knapp for raske og kloke beslutninger.


PS! Kontakt oss for kostnadsfri vurderingstime.


0 kommentarer
bottom of page