top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRune Brenna

Enkelt og forståelig om kognitiv atferdfsterapi

I kognitiv atferdsterapi prøver vi å få tak i de tankene som skaper problemer for oss. Bedring finner sted når vi kan endre eller modifisere de negative tankene som skaper negative følelser og handlinger. For å gjøre dette må vi identifisere og kartlegge de uhensiktsmessige tankene og bli oppmerksomme på sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Ingen kjenner oss bedre enn oss selv.

​Terapeutens oppgave er å stille undrende åpne spørsmål. Spørsmål som kan skape tvil om det som veisøkeren tror. Det er ikke slik at terapeuten vet hva veisøker bør tenke. Dette er den såkalte Sokratiske metoden. Bare den det gjelder kan forandre sine tanker. Han eller hun må reflektere og tenke over sine egne tanker. Samtalene hos oss har basis i Kognitiv atferdsterapi med tillegg av LØFT, Motiverende Intervju MI og er en psykoedukativ metode for å skape dybdeprosessert refleksjon hos pasienten eller klienten for valg av mulige veier videre.


Psykoedukative tilnærminger tar utgangspunkt i at pasienter eller klienter vil ha en bedre forståelse av sin tilstand og bedre evne til å takle symptomer, hvis de har tilgang til relevant informasjon og opplæring. Dette kan omfatte opplæring om symptomer og årsaker til en psykisk lidelse, behandlingsalternativer og teknikker for stressmestring og mestring av symptomer.

Psykoedukasjon kan gis både individuelt og i grupper, og kan være en del av en bredere behandlingsplan eller brukes som en egenstående terapi. Det kan også være rettet mot pårørende eller familiemedlemmer for å hjelpe dem med å bedre forstå og støtte personen med den psykiske lidelsen. Psykoedukativt arbeid kan være en effektiv måte å gi pasienter og klienter økt kontroll over sin egen behandling og bedre muligheter for å leve et mer tilfredsstillende liv.Vi kort fortalt si at vi "utdanner" pasienter eller klienter og pårørende til å behandle seg selv.


Metoden kognitiv atferdsterapi inneholder anerkjente modeller og skjemaer for refleksjon, diskusjon og avklaring av veivalg. Veisøker vil også mellom hver time få observasjonsoppgaver som tas opp neste timen. Det er alltid en agenda og målsetning for samtalene. Kognitiv atferdsterapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har med aktiv erkjennelse, forståelse og undersøkelse å gjøre. Kognisjon er betegnelsen på den kontinuerlige bearbeidelsen av informasjon. Erkjennelse og forståelse får vi ved å bruke våre tanker. Kognitiv terapi er derfor en behandling hvor våre tanker blir gitt spesiell oppmerksomhet.


Erfaring viser at våre tanker spiller en betydelig rolle i utviklingen og opprettholdelsen av psykiske lidelser. Behandlingen dreier seg derfor om problemløsning og endring i tanker og handlemåter. Den kognitive behandling tar utgangspunkt i hva vi tenker, og hvorledes dette virker inn på våre følelser og våre handlinger. I behandlingen prøver vi å tenke over våre egne tanker for å få en bedre forståelse. Kognitiv behandling er opptatt av den aktuelle situasjonen her og nå. Vi fokuserer på innlært tenkning fra barndommen som virker inn i dagliglivet. Kognitiv behandling kan nyttes i forhold til psykisk uhelse, som for eksempel angst, tvang, depresjon, PTSD, dissosiasjon, og spiseforstyrrelser. Kognitiv behandling kan også ofte kombineres med andre terapiformer.


Målsetning:

Hovedmålet i kognitiv behandling er å få til forandringer i vårt tankemønster slik at vi får det bedre. For å få dette til vil en også fokusere på følelser og handlinger. Under samtalene prøver en å hjelpe pasienten eller klienten til å kjenne igjen, problematisere og motvirke tanker som skaper problemer. I løpet av behandlingstiden prøver vi å bearbeide eventuelle grunnleggende problematiske tanker og erstatte dem med nye som fungerer bedre. Du kan lese mer om kognitiv atferdsterapi på www.kognitiv.no. Kilde: NFKT

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

תגובות


bottom of page