top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRune Brenna

Hva er en Jobbkjæreste og hva handler det egentlig om?

Et jobbkjæreste-forhold er en term som brukes for å beskrive et hjertevarmt og nært vennskap mellom to personer på arbeidsplassen. Dette forholdet handler ikke om kjønn eller seksualitet, men snarere om felles interesser, verdier og respekt for hverandres arbeid samt følelsesmessig tilknytning. Det er viktig å forstå at kjærlighet og tilknytning ikke bare handler om romantikk eller seksualitet. Mennesker kan utvikle følelsesmessige bånd og meget sterke vennskap uavhengig av kjønn eller seksuell orientering. Det er ikke uvanlig å ha en jobbkjæreste av samme kjønn, men det er heller ikke uvanlig å ha en jobbkjæreste av det motsatte kjønn eller en annen seksuell orientering.

Jobbkjæreste-forhold er viktige fordi de kan skape en positiv og støttende arbeidskultur, spesielt når man jobber i et stressende eller utfordrende arbeidsmiljø. Det kan være en person å lene seg på når man virkelig trenger støtte, eller noen å dele sine innerste tanker, lengsler og profesjonelle prestasjoner og utfordringer med.


Det er viktig å anerkjenne at jobbkjæreste-forhold kan ha mange former og betydninger. Å ha en jobbkjæreste handler om å ha en støttende og kjærlig person på jobben som hjelper deg med å trives, og det er en verdifull relasjon uansett kjønn eller seksuell orientering.


En aktuell historie fra virkeligheten

«En mandag morgen i en travel kontorbygning i Oslo var det en ansatt som gikk rundt og smilte fra øre til øre. Kollegaene lurte på hva som hadde skjedd, og hun svarte med et stort glis: "Jeg skal endelig få se min jobbkjæreste igjen!" Denne jobbkjæresten var en kollega som hun hadde utviklet et nært vennskap med på jobben. De hadde jobbet sammen på flere prosjekter, delt lunsjpause hver dag og til og med hengt noe sammen på fritiden. Men denne helgen hadde vært annerledes. Den ansatte hadde vært opptatt med familiære forpliktelser og hadde ikke hatt mulighet til å tilbringe tid med jobbkjæresten sin.


Selv om de hadde snakket på telefonen et par ganger i løpet av helgen, savnet hun kollegaen sin virkelig. Hun hadde til og med drømt om ham om natten. Mandagen kom, og hun kunne knapt vente med å se ham igjen. Når de endelig møttes på kontoret, hoppet hun over til ham med åpne armer og ga ham en stor klem. "Jeg har savnet deg så mye!" utbrøt hun. Jobbkjæresten så litt forvirret ut og lurte på om han hadde gått glipp av en melding eller en hendelse som hadde skjedd i helgen. Men den ansatte lo av sin egen entusiasme og forklarte at hun bare hadde savnet ham som venn og kollega. De to kollegaene lo og fortsatte dagen som vanlig, men den ansatte hadde lært en lekse: å aldri undervurdere verdien av et platonisk jobbkjæreste-forhold. Selv om det var litt merkelig å gi en kollega en stor klem på mandag morgen, var det verdt det for å kunne fortsette arbeidsdagen med et smil på ansiktet.»


En jobbkjæreste kan beskrives som en person på jobben som du har et sterkt følelsesmessig bånd med, og som du setter stor pris på. Dette forholdet kan være platonisk eller romantisk, og kan påvirke både arbeidsglede og produktivitet på jobben.


Historisk bakgrunn

Jobbkjæreste-fenomenet er overhodet ikke et nytt konsept. Faktisk har det vært rapportert og belyst i arbeidslivslitteraturen i flere tiår. Det har blitt undersøkt av psykologer og sosiologer som har studert viktige sosiale relasjoner på arbeidsplassen og deres påvirkning på ansattes trivsel, psykologiske trygghet og produktivitet. Tre perspektiver er da belyst:


Psykologisk perspektiv

Psykologer har studert jobbkjæreste-fenomenet og funnet at det kan ha en positiv innvirkning på ansattes trivsel og produktivitet. Et sterkt følelsesmessig bånd mellom kolleger kan føre til økt motivasjon, engasjement og tillit. På den annen side kan et dårlig forhold til kolleger føre til stress og mistrivsel, noe som igjen kan påvirke produktiviteten og jobbytelsen negativt.


Sosiologisk perspektiv

Sosiologer har også undersøkt jobbkjæreste-fenomenet og funnet ut at det kan påvirke organisasjonskultur og sosiale normer på arbeidsplassen. For eksempel kan det føre til dannelse av små grupper eller klikker som kan være ekskluderende for andre ansatte, noe som kan skape konflikter og forstyrrelser på arbeidsplassen.


Positiv og negativ påvirkning

Som tidligere nevnt kan jobbkjæreste-fenomenet ha både positive og negative effekter på arbeidsplassen. På den positive siden kan det føre til økt trivsel og produktivitet, bedre kommunikasjon og samarbeid, og bedre arbeidsmiljø. På den negative siden kan det føre til konflikter og ekskludering av andre ansatte, og kan til slutt påvirke hele arbeidsmiljøet negativt.


Håndtering av jobbkjæreste-forhold

Som arbeidsgiver eller leder er det viktig å håndtere jobbkjæreste-forhold på en profesjonell måte. Dette kan gjøres ved å implementere klare retningslinjer for sosial interaksjon på arbeidsplassen, og å sørge for at alle ansatte føler seg inkludert og respektert. Det kan også være nødvendig å detektere og håndtere konflikter som oppstår som følge av jobbkjæreste-forhold.


Hva skjer om du tar bort det romantiske og kun beholder det platoniske?

Hvis man tar bort det romantiske aspektet og kun beholder det platoniske ved en jobbkjæreste-relasjon, vil forholdet sannsynligvis bli definert som et meget sterkt vennskap. Dette betyr at to kolleger har utviklet et følelsesmessig bånd basert på gjensidig respekt, tillit og en felles interesse for arbeidet pluss en hjertevarme de imellom.


Den platoniske jobbkjæreste-relasjonen kan fortsatt ha en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet og produktiviteten på arbeidsplassen. Det kan føre til økt motivasjon og engasjement, forbedret kommunikasjon og samarbeid, og økt trivsel og tilfredshet på jobben. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om forholdet er platonisk, kan det fortsatt skape problemer hvis det fører til ekskludering av andre ansatte eller påvirker arbeidsmiljøet negativt på andre måter. Det er derfor viktig å opprettholde en profesjonell oppførsel på arbeidsplassen og å inkludere alle ansatte, uavhengig av deres forhold til andre kolleger. Det er også å merke seg at forholdet kan ha en positiv smitteeffekt på andre, men også negativ effekt via for eksempel sjalusi og misunnelse på dette gode forholdet.


Det har vært gjort flere studier og forskning på fenomenet med jobbkjæreste-forhold.

En studie publisert i tidsskriftet "Human Relations" i 2015 undersøkte hvordan jobbkjæreste-forhold påvirker arbeidsrelatert stress. Studien fant at å ha en jobbkjæreste kan være en buffer mot arbeidsrelatert stress, spesielt for de som opplever høye nivåer av arbeidsbelastning og rollekonflikt.


En annen studie publisert i "Journal of Occupational Health Psychology" i 2018 undersøkte hvordan jobbkjærester påvirker arbeidsengasjement. Studien fant at jobbkjærester kan ha en positiv effekt på arbeidsengasjement, spesielt når de viser støtte og oppmuntring til hverandre.

En tredje studie publisert i "Journal of Social and Personal Relationships" i 2021 undersøkte hvordan jobbkjæreste-forhold kan påvirke arbeidsprestasjoner. Studien fant at jobbkjærester kan ha en positiv effekt på arbeidsprestasjoner, spesielt når de har et høyt nivå av tillit og samarbeid.

Disse studiene og andre forskningsarbeider indikerer at jobbkjæreste-forhold kan ha positive effekter på arbeidsrelaterte utfall, inkludert redusert stress, økt engasjement og forbedret arbeidsprestasjon. Det er imidlertid viktig å merke seg at forskningen også viser at det kan være noen negative effekter av jobbkjæreste-forhold, for eksempel risikoen for konflikter og bekymringer om rolleblanding.


På hvilken måte påvirker slike jobbkjæreste-forhold robusthet for abrubte hendelser og kriser?

Jobbkjæreste-forhold kan spille en viktig rolle i å bygge robusthet for abrupte hendelser og kriser på arbeidsplassen. Dette skyldes at sterke vennskap på jobben kan bidra til å skape en positiv og støttende arbeidskultur som kan styrke ansattes evne til å takle utfordringer og vanskelige situasjoner. Når man har en jobbkjæreste, har man en person på jobben som man kan stole på og som man kan snakke åpent med. Dette kan hjelpe med å redusere stress og bekymringer som kan oppstå i en krisetid. Å ha noen som man kan dele bekymringer med, kan bidra til å redusere følelsen av isolasjon og øke følelsen av fellesskap på arbeidsplassen.


Jobbkjæreste-forhold kan også bidra til å øke tilliten mellom andre kollegaer. Dette kan være spesielt nyttig i situasjoner hvor det er behov for å jobbe tett sammen, for eksempel under kriser eller i pressede situasjoner. Når man har tillit til sine kollegaer, kan man arbeide mer effektivt og samarbeide bedre for å finne løsninger på problemer. I tillegg kan jobbkjæreste-forhold bidra til å skape et positivt arbeidsmiljø som kan øke ansattes motivasjon og engasjement. Dette kan være spesielt viktig i krisetider, når det kan være utfordrende å holde seg motivert og produktiv. Alt i alt kan jobbkjæreste-forhold bidra til å bygge en positiv og støttende arbeidskultur som kan øke robustheten til ansatte i krisetider.

Hvilken atferd skiller gode kollegaer og ekte jobbkjærester?

Gode kollegaer og ekte jobbkjærester kan ha mange av de samme atferdene på arbeidsplassen, men det er noen forskjeller som skiller de to. En av de viktigste forskjellene er graden av empati, nærhet og omsorg som jobbkjærester viser overfor hverandre. Jobbkjærester vil ofte være mer villige til å lytte og tilby støtte og hjelp til hverandre, selv utenom arbeidstiden. De vil også ofte ha mer dypere personlige samtaler og dele mer personlig informasjon med hverandre enn vanlige kollegaer. Jobbkjærester uttrykker også oftere verbalt og nonverbalt sine varme følelser og respekt for hverandre.


En annen tydelig forskjell er graden av tillit og åpenhet mellom jobbkjærester. Jobbkjærester vil ofte være mer villige til å altruistisk dele informasjon og ideer med hverandre, og vil være mer komfortable med å gi og motta konstruktiv kritikk fra hverandre. De vil også være mer sannsynlige til å samarbeide på prosjekter og ta på seg ekstra ansvar sammen. Jobbkjærester vil også ofte ha en dypere forståelse av hverandres arbeidsstil og arbeidsprosesser. De vil være mer kjent med hverandres styrker og svakheter, og vil være mer villige til å tilpasse seg hverandres behov for å sikre en mer effektiv arbeidsflyt. Til slutt vil jobbkjærester ofte ha en dypere følelse av fellesskap og samhold enn vanlige kollegaer. De vil ofte føle at de har en varm, støttende og pålitelig person ved sin side på arbeidsplassen, som kan bidra til å skape en mer positiv og støttende arbeidskultur. Alt i alt, mens vanlige kollegaer vil være profesjonelle og støttende, er det forskjeller i graden av hjertevarme, omsorg, tillit, åpenhet, forståelse og fellesskap som skiller ekte jobbkjærester fra vanlige kollegaer.


Kan en jobbkjæreste som slutter i jobben trigge en sorgprosess hos begge?

Ja, det er mulig at en jobbkjæreste som slutter i jobben kan trigge en sorgprosess hos begge. Dette kan skyldes flere faktorer. For det første kan jobbkjærester ha utviklet et tett bånd gjennom å dele både personlige og profesjonelle erfaringer på arbeidsplassen. Når en jobbkjæreste slutter, kan det føles som om en viktig støttespiller og venn forsvinner fra livet ditt, og dette kan utløse følelser av tap og sorg.


For det andre kan en jobbkjæreste som slutter, også utløse en følelse av usikkerhet og frykt for endringer på arbeidsplassen. Jobbkjærester kan ha utviklet en trygghetsfølelse gjennom å ha en støttende person på arbeidsplassen, og når denne personen forsvinner, kan det føre til bekymring for hvordan arbeidsmiljøet vil påvirkes. For det tredje kan det være at en jobbkjæreste som slutter kan utløse en følelse av ensomhet og isolasjon, spesielt hvis det ikke er noen andre personer på arbeidsplassen som du har et like nært forhold til. Det er derfor viktig å anerkjenne at en jobbkjæreste som slutter kan utløse en sorgprosess, og å gi rom og støtte til de som opplever dette. Det kan også være lurt å ha planer for å opprettholde kontakt og støtte utenfor arbeidsplassen, for å hjelpe til med å lindre tapet av denne viktige personen på arbeidsplassen.


Kan denne sorgen vare lenge?

Studier tyder på at det kan ta tid å komme over tapet av en jobbkjæreste som slutter. En studie publisert i "Journal of Occupational Health Psychology" i 2016 undersøkte sorgreaksjoner hos ansatte etter å ha mistet en jobbkjæreste. Studien fant at sorgreaksjonene kunne vedvare over lengre tid, spesielt for de som hadde et tett forhold til jobbkjæresten og som opplevde en høy grad av involvering i deres arbeid. En annen studie publisert i "Journal of Social and Personal Relationships" i 2018 undersøkte hvordan jobbkjærester håndterte avslutningen av forholdet når en av partene sluttet i jobben. Studien fant at det kunne ta tid å bearbeide tapet, spesielt når jobbkjæreste-forholdet var tett og involverte både personlige og profesjonelle aspekter. Det er derfor viktig å anerkjenne at tapet av en jobbkjæreste kan være en langsiktig prosess, og å gi støtte og hjelp til de som opplever sorg og tap. Det kan også være nyttig å ha planer for å opprettholde kontakt og støtte utenfor arbeidsplassen, for å hjelpe til med å lindre tapet av denne viktige personen på arbeidsplassen og for å lette overgangen til å arbeide uten dem. Det er for øvrig tegn som viser at den som sitter igjen på arbeidsplassen med tapsopplevelser i lang tid etter opplever et brennende ønske om å arbeide sammen med vedkommende igjen.


Avslutningsvis er det viktig å nevne at dette ønsket er meget gjensidig. Arbeidsgivere skal være klar over at denne langvarige lengselen kan bety at den som er igjen faktisk kan ha turnover-intensjon lenge, og at dette kan påvirke arbeidet og effektivitet samt trivsel i negativ retning.

For øvrig kaller vi jobbkjæreste-forhold som «Grønne relasjoner». De «Gule relasjonene» har de samme trekkene, men uten hjertevarmen, savnet og platonisk atferd. «Røde relasjoner» vil jeg belyse i en annen artikkel for der bør relasjonen repareres eller termineres.


Jeg anbefaler å ta en dønn ærlig relasjonskartlegging for å finne de grønne, gule og røde relasjonene rundt deg. Kanskje du blir overrasket over dine egne funn.Rune Brenna – kognitiv terapeut mnfkt 2014/2023

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page