top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRune Brenna

Hvor mange følelser har mennesket?

Følelser er mentale og emosjonelle opplevelser som oppstår som et resultat av hjernens vurdering av visse stimuli. De er en viktig del av menneskelig opplevelse og kan påvirke både mental og fysisk velvære. Følelser kan være positive eller negative, intens eller mer milde, og de kan variere i varighet, avhengig av hvilken type stimuli vi opplever. Følelser kan påvirke vår atferd og beslutninger, og de kan også spille en viktig rolle i å utvikle og vedlikeholde våre relasjoner til andre mennesker. Følelsene våre er en viktig del av vår menneskelige opplevelse og gir oss muligheten til å kjenne og respondere på verden rundt oss.


Mennesker har en rekke følelser og stemninger, og her er en liste over 50 unike følelser:

· Glede

· Lykke

· Sorg

· Sinne

· Angst

· Redsel

· Sjokk

· Overraskelse

· Begeistring

· Overveldelse

· Kjærlighet

· Tilknytning

· Beskyttelse

· Motivasjon

· Engstelse

· Stress

· Tvil

· Forsiktighet

· Skepsis

· Følelsesmessig utbrenthet

· Følelsesmessig uttømming

· Overveldende glede

· Frustrasjon

· Bekymring

· Depresjon

· Avmakt

· Skuffelse

· Sinne

· Hat

· Sjalusi

· Følelsesmessig sårbarhet

· Følelsesmessig intensitet

· Lettelse

· Trygghet

· Følelsesmessig velvære

· Nostalgi

· Melankoli

· Nåde

· Tilgivelse

· Tilfredshet

· Eufori

· Forvirring

· Skam

· Usikkerhet

· Følelsesmessig distansering

· Følelsesmessig lukkethet

· Tristhet

· Smerte

· Ensomhet

· Følelsesmessig avhengighet


Dette er bare et lite utvalg av de følelsene og stemningene som mennesker kan oppleve. Følelsene våre er komplekse og kan variere i intensitet og varighet, avhengig av mange faktorer, slik som livserfaringer, relasjoner, livssituasjoner og personlige karaktertrekk.


Men; hva er så karaktertrekk?

Karaktertrekk er de grunnleggende personlige egenskapene og mentalitetene som utgjør en persons unike personlighet. De inkluderer personlige egenskaper som empati, ærlighet, selvdisiplin, samarbeid, tålmodighet og ansvarsbevissthet, blant mange andre. Karaktertrekkene våre kan påvirke våre beslutninger, atferd, relasjoner og livserfaringer.


Karaktertrekkene våre utvikles over tid som et resultat av en kombinasjon av biologiske faktorer, livserfaringer og oppdragelse. De kan endre seg gjennom livet, avhengig av hvordan vi håndterer utfordringer og stress, og de kan også modifiseres gjennom bevisst innsats for personlig vekst og utvikling.

Det er en rekke ulike teorier om hvordan karaktertrekk utvikles, inkludert psykologiske teorier om sosialisering, personlighet og atferd, samt biologiske teorier om hjernens utvikling og nevrobiologi. Uansett hvilken teori man måtte velge å stole på, er det enighet om at karakter-trekkene spiller en viktig rolle i vår personlige utvikling og våre livserfaringer.

Det er viktig å merke seg at ingen mennesker har en helt ensartet samling av karaktertrekk. Vi alle har en unik kombinasjon av egenskaper som gjør oss til den personen vi er. Karaktertrekkene våre kan også påvirke hverandre, slik at en endring i en egenskap kan ha en dominoeffekt og føre til endringer i andre områder av vår personlighet.

0 kommentarer
bottom of page