top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRune Brenna

Hvor mange følelser har mennesket?

Følelser er mentale og emosjonelle opplevelser som oppstår som et resultat av hjernens vurdering av visse stimuli. De er en viktig del av menneskelig opplevelse og kan påvirke vårt mentale og fysiske velvære. Følelser kan være positive eller negative, intens eller mer milde, og de kan variere i varighet, avhengig av hvilken type stimuli vi opplever. Følelser kan påvirke vår atferd og beslutninger, og de kan også spille en viktig rolle i å utvikle og vedlikeholde våre relasjoner til andre mennesker. Følelsene våre er en viktig del av vår menneskelige opplevelse og gir oss muligheten til å kjenne og respondere på verden rundt oss.


I menneskets komplekse følelsesliv ligger en uendelig palett av nyanser og dybder. Å forsøke å kvantifisere antallet unike følelser mennesket har tilgang til i følelesspekteret er en utfordrende oppgave, da følelser er subjektive og individuelle opplevelser som kan variere betydelig fra person til person. Likevel kan vi betrakte menneskets følelesspekter som en rik og mangfoldig palett som består av et omfattende utvalg av unike følelser. På den ene siden finnes det en kjerne av primære følelser som antas å være felles for menneskeheten, slik som glede, sorg, sinne, frykt og overraskelse. Disse følelsene utgjør fundamentet for vår emosjonelle opplevelse og har en biologisk forankring. Men selv innenfor disse primære følelsene eksisterer det et bredt spekter av nyanser og varianter som gjør hver følelse til noe individuelt og unikt.


I tillegg til de primære følelsene kan mennesket oppleve et utall av mer komplekse følelser som oppstår som et resultat av kognitive prosesser, sosiale samspill og personlige erfaringer. Disse følelsene kan være avledet fra eller kombinert med primærfølelsene, og de uttrykkes gjennom en bred vifte av nyanser, som f.eks. takknemlighet, forundring, sjalusi, håp, misunnelse, ydmykhet, forakt, forlegenhet, undring, forvirring, nostalgi og en lang rekke andre følelser.


Menneskets følelesspekter er dynamisk og kan også omfatte paradoksale eller motsatte følelser som forekommer samtidig eller i rask rekkefølge. For eksempel kan vi oppleve en ambivalens av glede og sorg ved en viktig begivenhet, eller en blanding av kjærlighet og sinne i en kompleks mellommenneskelig relasjon. Disse kontrastene og overlappene legger til en ekstra dimensjon av unikhet til det følelsesmessige spekteret vi har tilgang til. Det er viktig å merke seg at følelsesregisteret ikke er statisk, men kan utvikle seg og endre seg gjennom livets løp. Mennesket er i stand til å oppdage, oppleve og uttrykke nye følelser i møte med ulike situasjoner og utfordringer. Hver enkelt person har også sin egen unike kombinasjon av følelsesmessige opplevelser basert på deres personlighet, verdier, kultur og personlige historie.


Så, selv om det er umulig å fastslå et eksakt antall unike følelser mennesket har tilgang til i følelesspekteret, kan vi konkludere med at det er et mangfoldig og endeløst utvalg av følelser som kan oppleves og utforskes. Det er denne rike paletetten av følelser som gir mennesket en unik evne til å uttrykke og forstå verden rundt seg på en emosjonell og dyptgripende måte. Gjennom våre følelser kan vi oppleve glede og lykke når vi er omgitt av kjærlighet og suksess, sorg og fortvilelse når vi møter tap eller smerte, eller takknemlighet og ydmykhet når vi opplever øyeblikk av ømhet og samhørighet.


Det er denne mangfoldigheten av følelser som gir farge til våre liv og gir oss en dypere forbindelse til oss selv og andre. Følelsene våre kan være vår veiviser gjennom livets utfordringer og triumfer, og de kan være kilden til vår mest intense inspirasjon og lidenskap. Det er verdt å merke seg at det er den subjektive karakteren av følelser gjør det vanskelig å sette en eksakt grense eller telle unike følelser. Noen eksperter har forsøkt å definere en mer avgrenset liste over følelser, men selv disse listene er ikke uttømmende og kan variere avhengig av ulike teoretiske tilnærminger. Derfor er det kanskje mer hensiktsmessig å betrakte menneskets følelsesliv som et uendelig spekter av muligheter, der hver eneste person kan oppdage og erfare en ny kombinasjon av følelser i møte med verden rundt seg.


Vår følelsesmessige rikdom er en del av det som gjør oss unike som individer, og den gir oss muligheten til å oppleve verden på en unik og personlig måte. Så, selv om vi ikke kan fastslå et bestemt antall unike følelser mennesket har tilgang til i følelesspekteret, kan vi være sikre på at dette spekteret er både rikt og mangfoldig. Det er et uttrykk for den kompleksiteten og dybden som finnes i menneskets følelsesliv, og det er en kilde til uendelig utforskning, refleksjon og forståelse av oss selv og verden vi lever i.


Vi kan jo reflektere litt over at Charles Darwin på attenhundretallet satte 6 grunnfølelser som menneskets tilgang, mens vi i dag kan navngi rundt 50 følelser+:

· Glede

· Lykke

· Sorg

· Sinne

· Angst

· Redsel

· Sjokk

· Overraskelse

· Begeistring

· Overveldelse

· Kjærlighet

· Tilknytning

· Beskyttelse

· Motivasjon

· Engstelse

· Stress

· Tvil og ambivalens

· Forsiktighet

· Skepsis

· Følelsesmessig utbrenthet

· Følelsesmessig uttømming

· Overveldende glede

· Frustrasjon

· Bekymring

· Depresjon

· Avmakt

· Skuffelse

· Hat

· Sjalusi

· Følelsesmessig sårbarhet

· Følelsesmessig intensitet

· Lettelse

· Trygghet

· Følelsesmessig velvære

· Nostalgi

· Melankoli

· Nåde

· Tilgivelse

· Tilfredshet

· Eufori

· Forvirring

· Skam

· Usikkerhet

· Følelsesmessig distansering

· Følelsesmessig lukkethet

· Tristhet

· Smerte

· Ensomhet

· Følelsesmessig avhengighet


Dette er bare et lite utvalg av de følelsene og stemningsfasetter som mennesker kan oppleve. Følelsene våre er som nevnt komplekse og kan variere i intensitet og varighet, avhengig av mange faktorer, slik som livserfaringer, relasjoner, livssituasjoner og personlige karaktertrekk.


Men; hva er så karaktertrekk?

Karaktertrekk er de grunnleggende personlige egenskapene og mentalitetene som utgjør en persons unike personlighet (Peterson & Seligman, 2004). De inkluderer personlige egenskaper som empati, ærlighet, selvdisiplin, samarbeid, tålmodighet og ansvarsbevissthet, blant mange andre (John et al., 2008). Karaktertrekkene våre spiller en sentral rolle i å påvirke våre beslutninger, atferd, relasjoner og livserfaringer (Roberts et al., 2007).


Karaktertrekkene våre utvikles over tid som et resultat av en kombinasjon av biologiske faktorer, livserfaringer og oppdragelse (Shiner et al., 2012). De kan endre seg gjennom livet, avhengig av hvordan vi håndterer utfordringer og stress, og de kan også modifiseres gjennom bevisst innsats for personlig vekst og utvikling (Roberts & Wood, 2006). Forskning har vist at både gener og miljøfaktorer spiller en rolle i utviklingen av karaktertrekk (Turkheimer et al., 2003). Det er en rekke ulike teorier om hvordan karaktertrekk utvikles, inkludert psykologiske teorier om sosialisering, personlighet og atferd, samt biologiske teorier om hjernens utvikling og nevrobiologi (McCrae & Costa, 2008; DeYoung et al., 2010).


Uansett hvilken teori man måtte velge å stole på, er det enighet om at karaktertrekkene spiller en viktig rolle i vår personlige utvikling og våre livserfaringer (McCrae & Costa, 2008). Det er viktig å merke seg at ingen mennesker har en helt ensartet samling av karaktertrekk. Vi alle har en unik kombinasjon av egenskaper som gjør oss til den personen vi er (Roberts et al., 2008). Karaktertrekkene våre kan også påvirke hverandre, slik at en endring i en egenskap kan ha en dominoeffekt og føre til endringer i andre områder av vår personlighet (Hampson et al., 2006).


Rune Brenna - kognitiv atferdsterapeut mnfkt 2028

Merknad: Vi har valgt å benytte oss av et bredt spekter av fagfolk, inkludert kunstig intelligens, journalister, skribenter, forfattere og andre på språkvask for å sikre at vårt fagspråk og kommunikasjon med omverdenen er så enhetlig og presist som mulig. Målet er å utvikle et språk som treffer bredt i yrkeslivet og sikrer at våre budskap og informasjon blir ensrettet og effektivt kommunisert til våre målgrupper. Vi mener at dette er en viktig del av vår forpliktelse til å levere kvalitetsinnhold på en forståelig måte og opprettholde høye standarder for profesjonalitet i vårt arbeid. Dette er for oss et kontinuerlig pågående arbeid.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page