top of page
Søk
  • Rune Brenna

I januar ble Norasondes AMO-kurs lagt ned. Det er slutten på en lang epoke.

En hel tiltaksbransje befinner seg i et vakuum. To av kursets siste deltakere deler sine erfaringer.


Norasondes arbeidsmarkedskurs (AMO) "Det hele mennesket" er et tiltak som NAV har hatt ute på anbud i hele Norge. På Romerike har Norasonde forvaltet anbudet. – Staten har endret sine krav til opplæringsløp, som innebærer at NAV må endre oppbygningen av sine arbeidsmarkedskurs, sier Jørn Tagge, leder for kompetanse og kvalifisering i Norasonde. – Alle arbeidsrettede kurs skal fra nå av inneholde dokumenterbar kompetanseheving eller kvalifisering for deltakeren i form av et bevis eller fagbrev. Det er ikke lenger nok å holde kurs som gir hjelp til selvhjelp.


Kurset vi har holdt på vegne av NAV munnet ikke ut i nødvendige beviser, og derfor må det avsluttes. Tagge kan skjønne tankegangen om at kompetansen skal kunne dokumenteres. Det at menneskene de hjelper kanskje ikke tilfredsstiller ulike bransjekrav over tid, gir større sjanse for at de blir arbeidsløse igjen, noe som kan skape en svingdøreffekt hos aktører som Norasonde.

– Det gjør jo at vi havner i en form for vakuum, sier Tagge videre. – Det hele mennesket har gått i en årrekke, og har svært mange fornøyde deltakere.


Vi kan vise til gode tall. I tillegg til å søke på jobber og praksisplasser, har deltakerne dratt på utdanningsmesser. De har blitt kurset i relevant teori og praksis, i alt fra hvilke rettigheter de har i arbeidslivet, til livsmestring og selvledelse. Det hele mennesket handler om å ta kontroll over eget liv. Det handler om å få tid og rom til å ta kloke valg. I Norasonde ser vi på deltakernes kompetanseevne og mulighet for jobb og utdanning, og hjelper dem til å hjelpe seg selv inn på rett spor


Gjennom kursets 18 uker har deltakerne fått hjelp av seks veiledere med tverrfaglig bakgrunn, som til sammen har over 100 års ledererfaring. – Vår metode innebærer bruk av hyperavanserte, forskningsbaserte kartleggingsverktøy, sier Rune Brenna, en av kursets veiledere. – Vi er på en måte forskere i deltakernes liv. Målet er å finne ut hvilke talenter, ressurser og muligheter deltakerne sitter på, som de ikke ser selv.


Norasonde er sertifisert i livskvalitet gjennom The European Quality in Social Services (EQUASS), en europeisk organisasjon som kvalitetskontrollerer tilbydere av sosiale tjenester. – Med jevne mellomrom kommer det faktisk en revisor fra Brussel, sier Brenna. – EQUASS har strenge kvalitetskrav for sertifiseringen, og vurderer om vi møter kravene om å bygge opp livskvalitet og bidra til egenkraftmobilisering hos våre deltakere. Norasonde scorer hundre prosent på begge områdene, og det er uvanlig.


Vi er veldig stolt over tilbudet vårt! Det vi gjør, er å omsette vår egen kompetanse over til livsmestring og egenkraftmobilisering for deltakerne. Sammen med oss drøfter de og reflekterer over hva som er deres ønskede livskvalitet de neste seks månedene, og hva som skal til for å komme seg dit. På den måten får de tatt tak i eget liv. Han forklarer at kurset utgjør et rom der de skaper prosess ut av stillstand. – Vi legger vekt på at arbeid skal berike livet, ikke styre det. Men så er det likevel sånn at arbeid styrer livet til de som ikke har det. Mange tenker at det å være mellom to jobber eller å skifte retning er en tilstand, men det er riktigere å kalle det stillstand. Man stopper ufrivillig opp i ens egne prosesser, og tiden er knapp. Akkurat det stressmomentet gjør at man kanskje ikke klarer å tenke klart nok og finne roen til å ta kloke, veloverveide valg.


Det å få seg en jobb fortest mulig blir den drivende faktoren i alle avgjørelser, men i desperasjon ender man kanskje opp med å velge noe som går på bekostning av en selv. Du får ikke tatt gode valg når du ikke er trygg på deg selv. Under våre kurs får deltakerne tid og rom til å bygge opp troen på seg selv og til å ta rasjonelle og konsekvensutredede valg. Vi hjelper dem med å sette opp ulike alternativer for fremtiden, og finner ut hva som kan være lurt for dem å gjøre videre basert på hvem de er og hvor de er i livet.


Brenna sier videre at de ønsker å gi deltakerne økt robusthet for endringer i livet, og at de jobber strategisk med veien videre. Deltakerne bruker narrative metoder og setter opp merkevarestrategier for seg selv, som blant annet inkluderer bruk av LinkedIn, og reflekterer over hva omdømmet deres skal være om 36 måneder. Hvilken historie skal de fortelle om selg selv? Når de gjør noe som gir mestringsfølelse, gir det nemlig også økt livskvalitet.

Det som gjør kurset så effektivt, er at de tar seg god tid. – Tid er alfa og omega, sier Brenna. For å kartlegges riktig må man jobbe med reelle oppgaver over tid. Man får verken økt livskvalitet eller mobilisert egenkraft over natten. – Man må få tid til å lande, sier han. – Man må få tid til å se om endringene har en effekt, og eventuelt gjøre nye endringer. 18 uker er i realiteten observasjonstid. Det er verdens lengste jobbintervju, kan vi vel si! Det er mange av kursdeltakerne våre vi gjerne skulle ha ansatt da de var ferdige, men som vi ikke har hatt jobb til.


Ved endt kurs har hver deltaker skrevet en sluttrapport sammen med veileder. En oppsummering av observasjoner som er blitt gjort over utvikling og muligheter. Rapporten inneholder også anbefalinger for fremtiden, om hvordan deltakeren kan benytte sine ressurser videre. Det skriftlige materialet står igjen som et sannhetsvitne over deltakerens egne styrker. – De styrkene er ikke så lett å komme på når man skal formidle dem muntlig, verken for andre eller seg selv, og i hvert fall ikke i affekt. Når det stormer i livet igjen, må de ikke glemme det de har oppdaget under kurset. Nettopp derfor er det så viktig at de produserer tekst, og ikke bare snakker.


De har skrevet mye underveis, noen har også laget og holdt foredrag. Materialet skal skrives ut og henges opp på veggen for å minne dem på hva som er sant når de mister det av syne.

En av deltakerne på det siste kurset sier hun er svært glad for muligheten hun fikk. Hun forteller om en gruppe mennesker i alle aldre og livsfaser, og med ulike utfordringer. Noen med psykiske vansker, noen med fysiske, men med det til felles at de sto i et veikryss i livet uten å vite hvilken vei de skulle ta.


– Jeg jobbet i mange år med salg og markedsføring. Jeg var god på det, men fant meg etter hvert i en situasjon der kompetansen min var utdatert. Jobben min var vanskelig å kombinere med andre, store ting som skjedde i livet mitt, og ting kom hele tiden i veien for at jeg fikk oppdatert formalkompetansen min. Det gjorde at jeg havnet utenfor, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg videre. Det å være en del av et fellesskap der alle har samme målsetning, gir en egen driv. Klassen ble på en måte den syvende veilederen, fordi vi i fellesskap utforsket muligheter, utfordret hverandre og heiet på hverandre.


Brenna kan ikke rose deltakeren høyt nok. – Hun er mentalt svært sterk, sier han. Han er imponert over utviklingen hun har hatt, og forteller om en kvinne som fra starten av grep muligheten med begge hender. – Det hadde så mye å si at jeg ble møtt med tillit, sier deltakeren. – Det å være omgitt av mennesker som trodde på oss og som hadde en innstilling om at vi hadde uutnyttet potensiale, var viktig. Vi ble snakket med, ikke til, og vi fikk lov til å være med på vår egen prosess.


Vi har utforsket temaer som grensesetting og ansvarliggjøring. Det er så viktig å tørre å si «nei» og ikke ha dårlig samvittighet når man gjør noe som er riktig for en selv. Hvis du ikke kan si «nei», går det bare ut over deg selv. Det at jeg er blitt mer oppløftet psykisk og at føler at jeg er til nytte, har gjort at jeg har mer overskudd på andre områder i livet også. Jeg har eierskap til mitt eget livsprosjekt, og har mer stolthet. Brenna stemmer i. – Kurset har en synergieffekt på livet, sier han. – Det positive forsterker seg selv, både individuelt blant deltakerne og kollektivt i klassen.


Både Brenna og deltakeren er overbevist om at når folk blir møtt med åpenhet, yter de bedre. I Norasonde har vi et stort samfunnsengasjement, og tar på alvor at alle mennesker er en økonomisk investering i samfunnet. Hvis det investeres tidlig i mennesker, vil de kunne yte mer senere, og det sparer samfunnet mye penger. På den måten tar vi et samfunnsregionalt ansvar, og bidrar til verdiskapning på flere plan. Sammen har deltakerne reflektert over og drøftet endring i arbeidsmarkedet. Hvordan fungerer mennesket oppi dette? Hvordan takler vi kriser?


Deltakerne har lært om personlighetstyper, gruppedynamikk, organisasjonsstrukturer, kildekritisk vurdering, etikk og moral. De har øvd seg på å ta valg med de minst verste konsekvensene, for det er sjelden valget står mellom en førstepremie og en sisteplass. Livet er gråsoner, og de har lært å navigere i dem. Alt for å forberede kroppen og hodet på veien videre, og stå stødig i fremtidige valg. Grunnmuren må på plass før huset kan bygges. Det er hele mennesket som er i prosess.


– Selvledelse må stimuleres av en menneskeelskende lederstil, en som ser talenter og ressurser i det komplekse mennesket, sier Brenna. – Det er jo også Norasondes mandat — å lete etter ressurser og muligheter, og ha fokus på fremsnakking og fremtidssnakking. Vi ser på individets indre verdier, og gjennom tverrfaglig stimulering lar vi deltakerne utvikle seg ut fra dem. Det er i det tverrfaglige samarbeidet vi finner magien. – Det har vært en stor lettelse å få sortert i alt, sier deltakeren. Hun sier hun har blitt flinkere til å vurdere hva hun skal bry seg om. En uttalelse fra Brenna før jul festet seg i bevisstheten hennes. «Du har kjempet mot vindmøller i så mange år,» hadde han sagt, «men nå går du rundt dem.»


Hun har vist Norasonde at hun har gode evner i orden og struktur. Hun har fått anledning til å ordne opp i private anliggender i kurstiden, og har på fritiden bygget opp flere digitale plattformer for formidling av et emne hun er lidenskapelig opptatt av. Det er slik egenkraftmobilisering Norasonde ønsker å bidra til, og det viktig å være til stede og se hvilke ressurser deltakerne sitter på, selv om de ikke alltid kommer frem i klasserommet. Veilederne har observert henne, og konkludert med at kvinnen med fordel bør utdanne seg videre, og at hun fint vil mestre en krevende studiehverdag. Nå skal hun få støtte fra NAV til å gjennomføre en halvannetårig utdannelse innen HR og lederskap.


Deltakeren takker for muligheten hun fikk. Hun roser veilederen sin i NAV, som så at hun hadde godt av den kartleggingen Norasonde har stått for, og som personlig har engasjert seg i kvinnens sak. Hun roser også alle veilederne og de ansatte ved Norasonde. Hun kom inn på tiltaket ved en tilfeldighet, men er glad hun stilte med et åpent sinn. – Hvis det du gjør for å prøve å skape endring ikke virker, er det etter hvert ikke noe vits i å fortsette å gjøre det samme gamle. Da må du prøve noe nytt. Det kan kanskje føles ubehagelig å gå utenfor komfortsonen, men på kurset har vi fått rom til å gjøre det som er nødvendig for å komme oss videre. Det rommet var ikke så lett for oss å finne på egen hånd. Får du en mulighet som dette, er det viktigste du kan gjøre å gripe den, og å stille med et åpent sinn. Våg å gjøre noe annerledes, og gjør det beste ut av det. Da får du være med på å skape noe som ikke fantes før. Norasonde bringer virkelig folk videre.


En annen av kursets siste deltakere sier det er et stort behov for kurs som Det hele mennesket. Han er glad for at det finnes et slikt tilbud for folk som ikke er hundre prosent skikket til å søke jobb, folk som trenger mer tid enn andre. – Når du har gått i ledighet lenge, har du ikke alt på stell lenger, sier han. – Det hjelper å slippe stresset med å være i mange søkeprosesser på en gang. Når helsen ikke er helt på plass, gjør det det ekstra vanskelig å få tid til å tenke. Presset kan bli stort og vanskelig å ignorere. Når du i tillegg får krav fra NAV om ting du må gjøre, og får beskjed om at du kan miste støtteordninger hvis du ikke henger med, kan det bli for mye på én gang.

Han mener det er positivt å komme inn i et fellesskap. Som deltaker slipper man utenforskapet man kan oppleve når man sitter hjemme og søker, og som gjør at man til slutt kanskje møter veggen.


Brenna påpeker at alle deltakerne har en fellesnevner i disse vanskelighetene, men at fokuset er på hver persons individuelle prosess, og å lære å lede seg selv. – Den siste gruppen responderte særlig godt på dette med selvledelse. Faktisk tok de det så lett at vi ble utfordret av resonnementene deres, og i sånne møter ser vi utviklingen vi ønsker. Deltakeren var overrasket over hvor relevant kurset var for ham. Kunnskapsnivået var høyt, materialet var på høyskolenivå. Det var mer gjennomtenkt enn på et vanlig jobbsøkerkurs, og det føltes meningsfylt å komme dit hver dag.


Brenna utdyper at når man bruker sin kvalitetstid på kvalitetsarbeid, gjør det noe med de kognitive prosessene. Hjernen henter frem taus kunnskap som ligger lagret langt, langt bak. Slikt arbeid stimulerer kunnskap man allerede har. – Vi så tidlig at denne deltakeren ville egne seg godt til å ta høyere utdanning hvis han vil det, sier han. Deltakeren følte at han var nede i en intellektuell dal. Det var lenge siden han hadde hatt en stimulerende, givende jobb. Han har hatt mange jobber som krevde lite av ham, og hvor han utførte oppgaver på autopilot.


Brenna sier at de må tenke utradisjonelt for å finne rett vei for deltakerne. – Vi legger særlig vekt på omstilling, for arbeidsmarkedet er ikke lenger slik det var. Folk kan ikke lenger lene seg på et fagbrev i 50 år. Nå er det sånn at man bør se seg om etter ny jobb internt eller eksternt etter ca tre år for ikke å bli forbigått av alle andre i samme bransje. Det er en hard sannhet, men denne prosessen er det viktig å være forberedt på. Det er så mange muligheter der ute, men det som faktisk er en av de viktigste karriereferdighetene i dag, er omstillingsevne. Deltakerne har fått god forståelse for disse mekanismene.


Norasonde vurderer objektivt hva som er egnet løp for personen, og dette tar NAV videre. De følger opp med nye, passende tiltak, som for eksempel støtte til utdanning og annen kompetanseheving. Tiltakene underbygger og understøtter Norasondes kartlegging, og de er veldig opptatt av å bringe sine brukere videre. Mange har en praksisplass eller studieplass de kan gå til når kurset er ferdig. NAV-veilederne legger opp et godt løp for hver deltaker. Norasonde er ikke oppbevaring, det er oppdrift.


Selv om avslutningen av AMO-kursene ikke umiddelbart blir avløst av nye tilbud, er Brenna, i likhet med Tagge, overbevist om at tiltakene NAV nå setter i gang kommer til å bli bra. – Der er viktig å gi folk dokumenterbar kompetanse. Det vil ganske enkelt forsterke de tiltakene vi jobber med, og vi er svært positive til endringen.


Deltakeren er enig. – Det hele mennesket har vært en fin og viktig reise, men det å kunne få den samme kursingen med et kompetansebevis i tillegg, ville gjort oss mer mobile som arbeidstakere. Det gjør nok omstillingen lettere på sikt, så det er bra de innfører det nå, sier han.

Brenna og Tagge kjenner på tomheten. Det hele mennesket vil bli savnet. Brenna ønsker å vektlegge det gode, regionale samarbeidet Norasonde har hatt med NAV gjennom en årrekke, helt siden det het Arbeidsformidlingen. De ønsker å hedre veilederne i NAV, og berømme dem for den gode dialogen de har hatt.


Det er et vakuum i bransjen, det er mange aktører enig om. I tillegg kjenner Brenna og Tagge på vakuumet som er oppstått etter at de siste deltakerne har dratt.


– Det er en brølende stillhet her nå, sier Brenna. – Vi i Norasonde har brakt deltakerne videre, som vi jo skal, men vi gleder oss veldig til det kommer nye kurs som kan fylle tomrommet.


– Da står vi klare til å forvalte dem igjen, sier Tagge.


Kilde: www.norasonde.no
0 kommentarer
bottom of page