top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRune Brenna

Som leder er du ikke på jobb, du er i tjeneste.

I virksomhetens noe komplekse labyrint av ansvar, plikter og beslutninger, skinner en sannhet som en urokkelig fakkel: «Som leder er du ikke på jobb, du er i tjeneste!» Dette kraftfulle mantraet bærer med seg essensen av lederskapets edle oppdrag; dette kallet til å være en veiviser, en beskytter og en inspirator. I hjertet av denne erklæringen hviler en dyp forpliktelse til å tjene – ikke bare virksomheten eller dens interesser, men også de som følger, de som blir ledet, og samfunnet som helhet. I denne innviklede dansen mellom ekte autoritet og stort ansvar, finner en ekte leder sin plass i tjeneste for å forme en verden av bærekraftig vekst, empatisk forståelse og rettferdighet.I arbeidets hektiske miljøer , kan skillet mellom å være "på jobb" og å være "i tjeneste" virke som subtile nyanser av samme virkelighet. Men under overflaten av dette semantiske landskapet ligger en dyptgripende forskjell som definerer essensen av arbeidsetikk og lederskap. Når man er "på jobb," kan det ofte assosieres med å utføre oppgaver, møte absolutte tidsfrister og levere resultater – en mer mekanisk utførelse av plikter som følger med stillingsbeskrivelsen. Det handler om å oppfylle forventninger, følge prosedyrer og holde seg innenfor definerte rammer.


På den annen side, å være "i tjeneste" innebærer en dypere forståelse av formålet bak handlingene. Det handler ikke bare om å gjøre det som er på listen over oppgaver, men å vie seg til å tjene et høyere formål eller en større mening. Å være i tjeneste innebærer å være oppmerksom på behovene til andre – kolleger, kunder, leverandører, eiere, samfunnet – og å handle med empati, integritet og formål. Mens å være "på jobb" kan være begrenset til den fysiske tilstedeværelsen og utførelsen av oppgaver, strekker å være "i tjeneste" seg langt utover de fysiske grensene. Det omfavner en mentalitet av engasjement, dedikasjon og forpliktelse til å bidra positivt til andres liv og til fellesskapet som helhet.


For ledere spesielt, gir overgangen fra å være "på jobb" til å være "i tjeneste" en unik mulighet til å inspirere og påvirke. Gjennom sitt eksempel kan ledere sette tonen for en kultur av tjenesteorientert lederskap, der medarbeidere oppfordres til å se utover sine egne oppgaver og bidra til større formål. I sum representerer forskjellen mellom å være "på jobb" og å være "i tjeneste" et skifte fra å bare utføre plikter til å omfavne et kall til handling med intensjoner og meningsinnhold. Det er dette skiftet som legger grunnlaget for ekte engasjement, personlig realisering og en dypere forbindelse til det arbeidet vi utfører og de menneskene vi tjener.


Det personlige serviceplanet.

På "det personlige serviceplanet" tar konseptet med å være i tjeneste på en ny betydning. Her handler det ikke bare om å oppfylle jobbrelaterte oppgaver, men å forplikte seg til å berike andres liv gjennom personlig engasjement og oppriktig omsorg. På dette nivået av tjeneste går det utover det forventede og det normale. Det krever et dypt inngrep i andres behov og ønsker, respekt og en dedikasjon til å gi av seg selv på en måte som går langt utover profesjonelle forventninger. Det handler om å skape unike og minneverdige opplevelser som berører hjertene til de vi tjener. På "det personlige serviceplanet" er det å være i tjeneste en kunstform. Det krever empati, sanseskarphet og evnen til å lese mellom linjene for å forstå andres virkelige behov. Det handler om å være til stede, lytte aktivt og oppmerksomt, og handle med en genuin vilje til å gjøre en mellom-menneskelig forskjell.


For de som opererer på dette planet, er hver daglig interaksjon en mulighet til å skape litt magi i andres liv. Det kan være gjennom små gester av vennlighet og oppmerksomhet, eller gjennom store handlinger som virkelig transformerer opplevelsen til den som mottar tjenesten. Uansett størrelsen på handlingen, er det det personlige engasjementet og lidenskapen for å betjene som skiller seg ut. På dette nivået av tjeneste blir relasjoner bygget på tillit, respekt og gjensidig forståelse. Det er ikke bare et forretningsforhold, men en dypt forankret forbindelse mellom mennesker som deler et øyeblikk av ekte, menneskelig samhørighet. På "det personlige serviceplanet" blir tjenesten en kilde til personlig oppfyllelse og glede. Det er her vi oppdager den sanne kraften i å tjene andre – ikke bare som en plikt, men som en mulighet til å berike eget og andres liv og skape varige minner.


Når er du ikke i tjeneste?

I tjeneste for din flokk er du ikke begrenset av vanlige arbeidstimer eller klart definerte oppgaver. Som en leder, en veiviser og en beskytter, er du alltid på vakt – ikke bare for å oppfylle kravene til stillingsbeskrivelsen, men for å være en pålitelig støtte i enhver situasjon, uansett hvor uventet den måtte være. Når du er i tjeneste, er du i en tilstand av konstant beredskap. Du forstår at utfordringer kan oppstå når som helst og har trenet mye på det, og du er villig til å møte dem med mot, styrke og besluttsomhet. Du er da en viktig og synlig lyskilde i mørket, klar til å veilede og støtte dine medarbeidere gjennom stormer og motgang.


Din tjeneste strekker seg langt utover de tradisjonelle grensene for arbeidsplassen. Du er en mentor, en rådgiver og to lyttende ører for dine kolleger. Du er blant deres største støttespiller og deres mest pålitelige allierte. Din tilstedeværelse og ditt engasjement er konstante påminnelser om at de aldri er alene i sine utfordringer, selv når du er bortreist eller syk; «Out of sight, but in mind.» Men, det er ikke bare i vanskelige tider at din tjeneste er nødvendig. Du er også deres største støttespiller i suksessens øyeblikk, feiring av triumfer og milepæler sammen med dem. Du deler deres glede og stolthet, og du inspirerer dem til å fortsette å strekke seg mot nye høyder. Og; du tar aldri æren fra de og plasserer eierskapet på deg selv.


I lederhjerte ditt bærer du ansvaret for flokken din. Du vet at dine handlinger og dine ord har kraft til å påvirke og forme deres vei. Derfor tar du ikke lett på ditt ansvar. Du forstår viktigheten av å være transparent, autentisk, ærlig og empatisk i alt du beslutter. I tjeneste for din flokk er du ikke bare en leder – du er en beskytter, en veileder og en fortrolig venn. Du er alltid i tjeneste, alltid i beredskap, og alltid klar til å stå ved deres side gjennom tykt og tynt. For i tjeneste er din dedikasjon til dem urokkelig, og din hengivenhet er solid. Det beste av alt er at du ikke trenger å lede deg i hjel – det du trenger er å trene på det uventede og så trene flokken din.


"Som leder må du være glad i mennesker, hvis ikke hold deg langt unna" (Finn Hvistendahl).

I selve hjertet av enhver vellykket organisasjon ligger en enkel sannhet som ofte undervurderes: menneskene som utgjør teamet ditt er selve livsnerven som driver frem suksess. Å sette pris på og virkelig bry seg om disse enestående individene er ikke bare en etisk og moralsk plikt, men en forutsetning for ekte, meningsfullt lederskap. Det er ikke nok å bare vise takknemlighet for utførte oppgaver eller oppnådde resultater. Det handler om å gå dypere, om å anerkjenne og verdsette den unike mosaikken av talenter, lidenskaper og personlige bidrag som hver enkelt medarbeider bringer til bordet. Å fortelle dine medarbeidere at du oppriktig er glad i dem og setter stor pris på muligheten til å lede dem, er ikke bare et uttrykk for respekt, men en kraftfull påminnelse om den menneskelige forbindelsen som er kjernen i ethvert vellykket team. Når du formidler denne beskjeden, sender du en dyptgripende melding om tillit og anerkjennelse. Du bekrefter at deres innsats ikke bare er verdsatt, men også beundret. Du viser at du ser dem som mer enn bare ansatte – du ser dem som en del av din utvidede familie, som du bryr deg om og ønsker det beste for.

 

Denne ærlige kommunikasjonen skaper et miljø av tillit og samarbeid som er avgjørende for enhver organisasjons suksess. Når medarbeidere føler seg elsket og verdsatt, blir de inspirert til å gi sitt beste og streve etter å nå sine mål. De føler seg støttet og oppmuntret til å utforske sitt fulle potensial, og de blir mer engasjerte og lojale i sitt arbeid. Viktigheten av å fortelle dine medarbeidere at du virkelig er glad i dem og setter stor pris på privilegiet med å lede dem, kan altså ikke overvurderes. Det er en handling av ydmykhet og empati som gir styrke til båndene som knytter teamet sammen. Det er et uttrykk for ekte lederskap som inspirerer, motiverer og bygger et fundament for suksess som varer. Så la oss aldri undervurdere kraften i disse enkle, men mektige ordene – de kan forandre liv og forme fremtiden for dine medarbeidere og din organisasjon.


Lykke til med ditt lederskap!


Rune Brenna – kognitiv atferdsterapeut 2024

 

Merknad: Vi har valgt å benytte oss av et bredt spekter av fagfolk, inkludert kunstig intelligens, journalister, skribenter, forfattere og andre på språkvask for å sikre at vårt fagspråk og kommunikasjon med omverdenen er så enhetlig og presist som mulig. Målet er å utvikle et språk som treffer bredt i yrkeslivet og sikrer at våre budskap og informasjon blir ensrettet og effektivt kommunisert til våre målgrupper. Vi mener at dette er en viktig del av vår forpliktelse til å levere kvalitetsinnhold på en forståelig måte og opprettholde høye standarder for profesjonalitet i vårt arbeid. Dette er for oss et kontinuerlig pågående arbeid.

 

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page