top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRune Brenna

Teknisk sett er det ingen forskjell på jobbsøkerprosessen og datingprosessen

TIL ALLE JOBBSØKERE: Teknisk sett er det ingen forskjell på jobbsøkerprosessen og datingprosessen. I alle prosessledd er det tillit, manglende tillit eller mistillit som avgjør. Videre er selvledelse en avgjørende faktor for suksess i begge prosesser. Teknisk sett ser jeg heller ingen forskjell på karriereferdigheter og datingferdigheter. Sosial intelligens og emosjonell intelligens EQ er også mye viktigere i begge prosesser enn det mange tenker over.


I jobbsøkerprosessen og datingprosessen finnes det et grenseland mellom håp og skuffelse, mellom forventningens sus og fryktens skarpe klør. Teknisk sett kan man si at de deler en del likheter - begge handler om å finne en ønsket perfekt match, om å navigere gjennom en sjø av muligheter, og ikke minst, om å bygge tillit. I begge "idrettsøvelsene" jobbsøk og dating er det 3 oppnåelige nivåer av tillit som du må tenke igjennom før neste runde:


Nivå 1 Tillit: Tillit er grunnlaget for enhver vellykket forbindelse, enten det er med en arbeidsgiver eller en mulig livspartner. Det er den stødige broen som binder to mennesker sammen, bygd på gjensidig tillit, respekt, ærlighet, transparens og tro på hverandres intensjoner. I jobbsøkerprosessen handler tillit om å stole på at arbeidsgiveren tar deg seriøst og behandler deg rettferdig, eller at intervjueren gir deg tillit og du beveger deg nærmere mot å få jobbtilbudet. I datingprosessen handler det om å stole på at den andre personen er ærlig og oppriktig og med edle intensjoner.


Hva skjer rent psykologisk hos intervjueren når tillit er tilstede i samtalerommet?

Åpen og ærlig kommunikasjon: Tillit legger grunnlaget for en åpen og ærlig kommunikasjon mellom arbeidsgiveren og jobbsøkeren under intervjuet. Begge parter føler seg komfortable med å dele informasjon og diskutere relevante temaer på en ærlig måte. Dyptgående samtaler: Når tilliten er tilstede, er arbeidsgiveren mer tilbøyelig til å føre mer dyptgående og utforskende samtaler med jobbsøkeren. Dette kan inkludere å utforske tidligere erfaringer, kompetanser og personlige egenskaper på en grundigere måte og å flytte dette inn i en fremtid sammen. Tydeligere innsikt: Arbeidsgiveren får en klarere innsikt i jobbsøkerens potensial og egnethet for stillingen når tilliten er tilstede. Tillit gjør det lettere for arbeidsgiveren å vurdere jobbsøkerens ferdigheter, motivasjon og kulturelle passform på en mer nøyaktig måte. Øket grad av intensjonslytting: Intervjueren har en klar tendens til å lytte aktivt og være mer i intensjons-

lytting når nivået tillit er tilstede.


Bedre evne til å vurdere egenskaper: Når tilliten er tilstede, er arbeidsgiveren bedre rustet til å vurdere jobbsøkerens personlige egenskaper og soft skills. Dette inkluderer egenskaper som kommunikasjonsevner, samarbeidsevner, problemløsningsevner og tilpasningsdyktighet samt proaktive ferdigheter. Redusert stressnivå: Tillit skaper en mer avslappet atmosfære under intervjuet, noe som kan bidra til å redusere stressnivået både for jobbsøkeren og arbeidsgiveren. Dette kan gjøre det lettere for begge parter å være seg selv og uttrykke seg på en naturlig måte. Positivt inntrykk: Når tilliten er tilstede, har arbeidsgiveren en tendens til å danne et mer positivt inntrykk av jobbsøkeren og vurderer søkeren som mer troverdig og pålitelig. Dette kan være avgjørende for å skape et godt førsteinntrykk og øke sjansene for å bli valgt til stillingen. Kjemi mennesker i mellom er som kjent en viktig komponent.


Nivå 2 Manglende tillit: Manglende tillit er nivået der man nølende eller umiddelbart nærmer seg enten kanten av mistillitens avgrunn, eller på kanten til tillitens Nirvana, men likevel ikke helt tør å ta spranget. Manglende tillit er med andre ord et oppholdssted over kortere eller lengre tid. Manglende tillit over tid er overhodet ikke bra hverken for nære relasjoner eller jobbrelasjoner. Manglende tillit over kortere tid er langt lettere å reparere og muliggjør opprykk til nivå 1. Det er et nivå preget av forsiktighet, der man fortsatt er noe åpen for muligheter, men samtidig holder igjen litt av seg selv. I jobbsøkerprosessen kan dette være når man begynner å tvile på om stillingsannonsen virkelig er så fantastisk som den virker, eller om arbeidsgiverens løfter om en god arbeidskultur er for gode til å være sanne. I datingprosessen kan dette være når man begynner å tvile på den andre personens intensjoner eller lojalitet. Blir du vurdert på dette nivået av en mulig livspartner eller arbeidsgiver, må du jobbe hardt for å rykke opp til tillit, men du trenger ikke å gjøre noen ting for å rykke ned til neste nivå… Dette er grunnen til at mange mislykkes og det blir ofte panisk og usjarmerende atferd av det.


Nivå 3 Mistillit: Mistillit er den mørke skyen som kaster en skygge over tillitens landskap, og som kan ødelegge selv den mest lovende relasjon og varige forbindelse. Det er svært vanskelig å se at tillit kan oppnås på dette nivået og tvilen/mistro styrer samtalers meningsinnhold og får en negativ klangbunn, Det er et stadium der man har mistet troen på den andre partens ærlighet og integritet, der man ser etter tegn på mulig svik og bedrag i hvert ord og hver handling. I jobbsøkerprosessen kan dette være når man begynner å sterkt tvile på om arbeidsgiveren faktisk vil gi en rettferdig vurdering, eller om de bare er ute etter å fylle kvoten sin. I et jobbintervju er jobbsøkeren allerede ute av konkurransen med en gang intervjueren opplever mistillit. I datingprosessen kan dette være når man begynner å se etter bevis på utroskap eller skjulte hensikter og uedle motiver hos den andre personen. Også her er du ute av konkurransen på dette nivået.


Det finnes faktisk et nivå 0 i tillitsskalaen, men som er umulig å oppnå ved first date eller i intervjuer:

Nivå 0 Endelig og varig tillit: er det høyeste nivået av tillit som kan oppnås både i nære relasjoner og på arbeidsplassen. Dette nivået av tillit er sjeldent og svært vanskelig å oppnå, og det krever tid, innsats og konsekvent positiv oppførsel fra begge parter. I nære relasjoner innebærer dette nivået av tillit en dyp forståelse, respekt og aksept av den andre personen. Det er et nivå av tillit der man føler seg helt og fullt komfortabel med å være sårbar, å åpne seg fullstendig og å være seg selv uten frykt for forræderi eller svik. Det innebærer å ha tillit til den andre personens intensjoner, handlinger og løfter på en dyp og ubetinget måte.


Endelig og varig tillit i nære relasjoner bygger på en solid historie med gjensidig støtte, ærlighet og lojalitet, og det er et resultat av mange år med oppriktighet, gjensidig respekt og kjærlighet.

På arbeidsplassen innebærer dette nivået av tillit en fullstendig tillit til en kollega, leder eller ansatt. Det er et nivå av tillit der man har fullstendig tro på den andre personens evner, integritet og profesjonalitet. Endelig og varig tillit på arbeidsplassen bygger på en solid historie med samarbeid, pålitelighet og suksess sammen. Det innebærer å ha tillit til at den andre personen vil utføre sitt arbeid på en fremragende måte, ta ansvar for sine handlinger og bidra til fellesskapets suksess på en positiv måte.


Det som gjør dette nivået av tillit så vanskelig å oppnå, er at det krever at begge parter er villige til å investere tid, energi og følelsesmessig kapital i relasjonen eller arbeidsforholdet. Det krever også en konsekvent opprettholdelse av tillitsskapende atferd over tid, og det kan være sårbart for avvik, brudd eller svik som kan true tilliten. Men når endelig og varig tillit først er oppnådd, er den uvurderlig i både nære relasjoner og på arbeidsplassen, og den danner grunnlaget for et sterkt og varig bånd basert på gjensidig respekt, tillit og forståelse.


PS! Jobbsøkere og datere som i panikk går direkte for å etablere Nivå 0 Endelig og varig tillit avsløres umiddelbart, så la være.


Hvilket nivå av tillit går du for ved neste date eller jobbintervju, nivå 1, 2 eller 3? Jeg er ikke tvil om hva jeg hadde gjort.


Lykke til med å etablere tillit!


Rune Brenna – kognitiv atferdsterapeut 2020/2024

 

Merknad: Vi har valgt å benytte oss av et bredt spekter av fagfolk, inkludert kunstig intelligens, journalister, skribenter, forfattere og andre på språkvask for å sikre at vårt fagspråk og kommunikasjon med omverdenen er så enhetlig og presist som mulig. Målet er å utvikle et språk som treffer bredt i yrkeslivet og sikrer at våre budskap og informasjon blir ensrettet og effektivt kommunisert til våre målgrupper. Vi mener at dette er en viktig del av vår forpliktelse til å levere kvalitetsinnhold på en forståelig måte og opprettholde høye standarder for profesjonalitet i vårt arbeid. Dette er for oss et kontinuerlig pågående arbeid.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page