Søk
 • Rune Brenna

Teknisk sett er det ingen forskjell på jobbsøkerprosessen og datingprosessen.

TIL ALLE JOBBSØKERE: Teknisk sett er det ingen forskjell på jobbsøkerprosessen og datingprosessen. I alle prosessledd er det tillit, manglende tillit eller mistillit som avgjør. Videre er selvledelse en avgjørende faktor for suksess i begge prosesser. Teknisk sett ser jeg heller ingen forskjell på karriereferdigheter og datingferdigheter.


0 kommentarer

Akutt lederstøtte for:

 

 • Ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser.

 

 • Operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand.
   

 • Individer og grupper som rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer.
   

 • Lederbistand i tverrfaglige konflikter og fastlåste samarbeidsproblemer.

 

 • Nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre jobbprognoser.

 

 • Individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer.

 

 • Ledere under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper.

 

 • Ledere under sterkt prestasjonspress og komplisert krysspress.
   

 • Ledere når endringens vind blåser, og tiden er svært knapp for raske og kloke beslutninger.