Søk
  • Rune Brenna

Teknisk sett er det ingen forskjell på jobbsøkerprosessen og datingprosessen.

TIL ALLE JOBBSØKERE: Teknisk sett er det ingen forskjell på jobbsøkerprosessen og datingprosessen. I alle prosessledd er det tillit, manglende tillit eller mistillit som avgjør. Videre er selvledelse en avgjørende faktor for suksess i begge prosesser. Teknisk sett ser jeg heller ingen forskjell på karriereferdigheter og datingferdigheter.


Skreddersydd ledertrening, ekspertbistand og akutt lederstøtte for

  • ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser.

  • operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand.

  • individer og grupper rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer.

  • lederbistand i tverrfaglige konflikter og fastlåste samarbeidsproblemer.

  • nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre jobbprognoser.

  • individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer.

  • ledere under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper.

  • ledere under sterkt prestasjonspress og komplisert krysspress.

  • ledere når endringens vind blåser, og tiden er svært knapp for raske og kloke beslutninger.