Søk
 • Rune Brenna

Om lederens affektbevissthet i kommunikasjon under endringer.

De uformelle og situasjonsavhengige samtalene på arbeidsplassen oppstår spontant. Disse oppleves ofte som sosialt smøremiddel og vil derfor virke motivasjonsskapende og inspirerende.


Andre samtaler har sin mer formelle begrunnelse og inngår som ledd i en ønsket kommunikasjonsflyt mellom styringsnivåer i bedriften. Disse samtalene er for en del underlagt skrevne og uskrevne regler og rammer. Derfor oppleves disse samtalene vanligvis som mer farlige. Ofte bruker vi ikke nok tid på å uttrykke oss rasjonelt. Kanskje lar vi våre bemerkninger i for sterk grad bli følelsesmessig påvirket av det krysspress og de rolleforventninger vi selv er utsatt for. Våre medarbeidere vil ofte ha andre motiver og målsetninger for samtalen enn lederen, og følgelig er det en fare for monolog eller samtalemessig skyttergravskrig.


Som terapeuter søker vi å stimulere lederen til nødvendig refleksjon omkring affektbevissthet i kommunikasjon, slik at den enkelte leder kan settes i stand til å utvikle sin egen stil. Gjennom aktiv lytting og intuitiv handlingskompetanse, skal lederen lære å bygge en metode for effektiv og moden samtaleform i sitt arbeid. Vi beskriver dette som endrings- og krisetydelighet.

Samtalene vil presentere et utvalg av gode, generelle samtaleverktøy, og mer spesielt vi vil fokusere på hvordan disse kan utvikles til presisjonsverktøy til beste for produktivitet og arbeidsmiljø. Bevisstgjøring og refleksjon omkring samtalenes form og mål samt mulige konsekvenser vil derfor være en viktig del av samtalene.

Omstilling og endringsprosesser i norsk næringsliv og i det offentlige kommer oftere. Noen ganger kun for endringens skyld, ofte som nødvendige justeringer til omverdenen og alt for sjelden på en måte som oppleves som nødvendig av medarbeiderne. Motstand til endringer, og læringsmotstand hos medarbeidere og ledere, kommer ofte av svake kommunikasjonskanaler, misforståelser og underbevisst mistenkeliggjøring. Dette gjør endringsagentens eget arbeid vanskelig og man blir ofte en mindre populær leder. I tillegg er kommunikasjonen til bestillerne av endringene, som kan være styret ellers øverste leder, en utfordring for alle endringsagenter.

Under kriser, omstilling og endringsledelse, kreves det at vi som ledere alltid har et svar til medarbeiderne på hvorfor og hvordan det skal gjennomføres. Samtidig vil interne og eksterne kunder stille seg spørsmål om dette er til det bedre.


Vi leverer forøvrig individuell samtaletrening og temakurser over hele landet.


0 kommentarer

Akutt lederstøtte for:

 

 • Ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser.

 

 • Operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand.
   

 • Individer og grupper som rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer.
   

 • Lederbistand i tverrfaglige konflikter og fastlåste samarbeidsproblemer.

 

 • Nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre jobbprognoser.

 

 • Individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer.

 

 • Ledere under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper.

 

 • Ledere under sterkt prestasjonspress og komplisert krysspress.
   

 • Ledere når endringens vind blåser, og tiden er svært knapp for raske og kloke beslutninger.