Skreddersydd ledertrening og akutt lederstøtte for

Ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser.

​

Operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand.

 

Individer og grupper rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer.

 

Lederbistand i tverrfaglige konflikter og fastlåste samarbeidsproblemer.

 

Nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre jobbprognoser.

 

Individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer.

 

Ledere under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper.

 

Ledere under sterkt prestasjonspress og komplisert krysspress.

 

Ledere når endringens vind blåser, og tiden er svært knapp for raske og kloke beslutninger.