top of page

Kurs og forelesninger 2021

Ledertrening - Teamutvikling - Samtaletrening


BEDRIFSINTERNT 3 TIMERS FOREDRAG OM UTBRENTHET - HELE NORGE 2021

Forelesning og drøfting om et høyaktuelt tema i private og offentlige virksomheter

Introduksjon til kurset:

Utbrenthet er en av vår tids største utfordringer og en lite drøftet epidemi på Norske arbeidsplasser. Fortsatt er utbrenthet et tabu og undertrykkes både av ledelse og medarbeideren selv. Legene fremstår med liten tid til pasienter med symptomer og spesialisthelsetjenesten må behandle følgeproblemer grunnet langvarig slitasje og høy totalbelastning for den som blir utbrent. Mange av de utbrente erfarer også tilbakefall da selve kjernen til tilstanden ikke blir fanget opp. Videre er konkurransesamfunnet, mediatrykket og den økede endringstakten i næringslivet en belastning i seg selv for de mest sårbare gruppene.

 

I løpet av 3 timer foreleser vi og drøfter sammen hva som faktisk kan forebygges og reparerer. Det rimeligste er uansett forebygging.

KOMMUNIKASJONS-PSYKOLOGI  SARPSBORG TORSDAG 4. MARS 2021

Lederskap og kommunikasjon under endringer og omstillinger

Introduksjon til kurset:

De uformelle og situasjonsavhengige samtalene på arbeidsplassen oppstår spontant. Disse oppleves ofte som sosialt smøremiddel og vil derfor virke motivasjonsskapende og inspirerende. Andre samtaler har sin mer formelle begrunnelse og inngår som ledd i en ønsket kommunikasjonsflyt mellom styringsnivåer i organisasjonen.  Disse samtalene er for en del underlagt skrevne og uskrevne regler og rammer. Derfor oppleves disse samtalene vanligvis som mer farlige.  Ofte bruker vi ikke nok tid på å uttrykke oss rasjonelt. Kanskje lar vi våre bemerkninger i for sterk grad bli følelsesmessig påvirket av det krysspress og de rolleforventninger vi selv er utsatt for. Våre medarbeidere vil ofte ha andre motiver og målsetninger for samtalen enn lederen, og følgelig er det en fare for monolog eller samtalemessig skyttergravskrig.


Som terapeuter søker vi å stimulere lederen til nødvendig refleksjon omkring affektbevissthet i kommunikasjon, slik at den enkelte leder kan settes i stand til å utvikle sin egen stil. Gjennom aktiv lytting og intuitiv handlingskompetanse, skal lederen lære å bygge en metode for effektiv og moden samtaleform i sitt arbeid. Vi beskriver dette som endrings- og krisetydelighet. Vi vil presentere et utvalg av gode, generelle samtaleverktøy, og mer spesielt vi vil fokusere på hvordan disse kan utvikles til presisjonsverktøy til beste for produktivitet og arbeidsmiljø. Bevisstgjøring, refleksjon og operativ trening omkring samtalenes form og mål, samt mulige konsekvenser, vil derfor være en viktig del av kursdagen.

PMB - PERSONLIG MERKEVAREBYGGING FOR LEDERE MED FOKUS PÅ LINKEDIN LILLESTRØM TORSDAG 4. MARS 2021

Synes du ikke - finnes du ikke.

Attraktive ledere og nøkkelpersoner må synes i den digitale verden og være en aktiv del av samfunns- og næringslivsdiskusjonen. LinkedIn er et verktøy som i større grad blir viktig som stedet for informasjon, etterretning, konkurrentovervåkning samt rekruttering. Lederens personlige merkevare behøver også kontinuerlig utvikling, med både taktiske og strategisk vurderinger av profil og marked. Videre er det avgjørende med innsikt i hva dette verktøyet virkelig kan brukes til for å fremme eget kandidatur og produkt.

Kun 12 kursplasser tilgjengelig denne datoen, og kurset er bygget opp som workshop og er interaktivt med høy intensitet. PC eller Mac må medbringes.

 

Deltakere må ha en LinkedIn profil når de ankommer kurset og profilbilde/bilder tilgjengelig. Kurset er også nettverksbyggende deltakerne imellom og gir gode muligheter til etablering av nye lederrelasjoner.

Velkommen til Kunnskapsbyen Lillestrøm - 9 minutter med tog fra Oslo S.

Påmelding skjer på e-post rune@runebrenna.no

PMB - PERSONLIG MERKEVAREBYGGING FOR LEDERE MED FOKUS PÅ LINKEDIN SARPSBORG TORSDAG 11. MARS 2021 

Synes du ikke - finnes du ikke.

Attraktive ledere og nøkkelpersoner må synes i den digitale verden og være en aktiv del av samfunns- og næringslivsdiskusjonen. LinkedIn er et verktøy som i større grad blir viktig som stedet for informasjon, etterretning, konkurrentovervåkning samt rekruttering. Lederens personlige merkevare behøver også kontinuerlig utvikling, med både taktiske og strategisk vurderinger av profil og marked. Videre er det avgjørende med innsikt i hva dette verktøyet virkelig kan brukes til for å fremme eget kandidatur og produkt.

Kun 12 kursplasser tilgjengelig denne datoen, og kurset er bygget opp som workshop og er interaktivt med høy intensitet. PC eller Mac må medbringes.

 

Deltakere må ha en LinkedIn profil når de ankommer kurset og profilbilde/bilder tilgjengelig. Kurset er også nettverksbyggende deltakerne imellom og gir gode muligheter til etablering av nye lederrelasjoner.

Velkommen til Hafslund Kunnskapspark i Sarpsborg - nabo til ærverdige Hafslund Hovedgaard!

Påmelding skjer på e-post rune@runebrenna.no

 

bottom of page