Søk
 • Rune Brenna

Kriseledelse og viktigheten av å ta raske avgjørelser i det rasjonelle rom:

I mitt oppdrag gjennom ti år for Forsvarets Høgskole FOKUS med over 2500 deltakere var dette drøftingsplattform for deltakere på "Operativ- og Verdibasert ledelse" og "Karriere". Å ta valg uten negative konsekvenser i ledelse er nærmest umulig, såfremt du ikke er en medgangsleder under suksess og i midt rampelyset. Ledelse er per definisjon å ta valg med kalkulerte negative konsekvenser. Foilen er til drøfting og det er fint med tilbakemeldinger.


0 kommentarer

Akutt lederstøtte for:

 

 • Ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser.

 

 • Operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand.
   

 • Individer og grupper som rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer.
   

 • Lederbistand i tverrfaglige konflikter og fastlåste samarbeidsproblemer.

 

 • Nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre jobbprognoser.

 

 • Individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer.

 

 • Ledere under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper.

 

 • Ledere under sterkt prestasjonspress og komplisert krysspress.
   

 • Ledere når endringens vind blåser, og tiden er svært knapp for raske og kloke beslutninger.