Søk
  • Rune Brenna

Kriseledelse og viktigheten av å ta raske avgjørelser i det rasjonelle rom:

I mitt oppdrag gjennom ti år for Forsvarets Høgskole FOKUS med over 2500 deltakere var dette drøftingsplattform for deltakere på "Operativ- og Verdibasert ledelse" og "Karriere". Å ta valg uten negative konsekvenser i ledelse er nærmest umulig, såfremt du ikke er en medgangsleder under suksess og i midt rampelyset. Ledelse er per definisjon å ta valg med kalkulerte negative konsekvenser. Foilen er til drøfting og det er fint med tilbakemeldinger.


0 kommentarer