Søk
  • Rune Brenna

Kriseledelse og viktigheten av å ta raske avgjørelser i det rasjonelle rom:

I mitt oppdrag gjennom ti år for Forsvarets Høgskole FOKUS med over 2500 deltakere var dette drøftingsplattform for deltakere på "Operativ- og Verdibasert ledelse" og "Karriere". Å ta valg uten negative konsekvenser i ledelse er nærmest umulig, såfremt du ikke er en medgangsleder under suksess og i midt rampelyset. Ledelse er per definisjon å ta valg med kalkulerte negative konsekvenser. Foilen er til drøfting og det er fint med tilbakemeldinger.


Skreddersydd ledertrening, ekspertbistand og akutt lederstøtte for

  • ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser.

  • operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand.

  • individer og grupper rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer.

  • lederbistand i tverrfaglige konflikter og fastlåste samarbeidsproblemer.

  • nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre jobbprognoser.

  • individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer.

  • ledere under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper.

  • ledere under sterkt prestasjonspress og komplisert krysspress.

  • ledere når endringens vind blåser, og tiden er svært knapp for raske og kloke beslutninger.